دیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویر

چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 16:27
دیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویردیدارهای روز چهارشنبه ظریف + تصاویر

«پل گالاگر» وزیر امور خارجه واتیکان روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت و گو کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها