ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ

دوشنبه 27 شهريور 1396 - 09:09
 ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ ناکامی در تجمع بزرگ به نفع ترامپ

هواداران رئیس‌جمهور آمریکا با برگزاری "مادر همه راهپیمایی‌ها" قصد داشتند یک میلیون نفر را به خیابان‌ها بکشند ولی با شکست مواجه شدند.

پربیننده ترین خبرها