استقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویر

پنج‌شنبه 4 آبان 1396 - 12:56
استقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویراستقبال رسمی از نخست وزیر عراق + تصاویر

مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق صبح امروز پنج شنبه چهارم آبان توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در کاخ سعد آباد برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها