دیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاد

چهارشنبه 10 آبان 1396 - 10:27
دیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاددیدار وزیر انرژی روسیه با وزیر اقتصاد

«الکساندر نواک» وزیر انرژی فدراسیون روسیه صبح روز چهار شنبه با مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفت و گو کرد

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها