ترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلف

دوشنبه 15 آبان 1396 - 08:38
ترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلفترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در باشگاه گلف

هواپیمای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ساعاتی قبل در ایالت "یوکوتا" ژاپن در نزدیکی توکیو به زمین نشست.

پربیننده ترین خبرها