مرسي چگونه طنطاوي را از پيش رو برداشت؟

مرسي چگونه طنطاوي را از پيش رو برداشت؟
سه شنبه 1 اسفند 1391 - 14:27

ياسر علي سخنگوي سابق نهاد رياست جمهوري مصر در روزهاي آينده از كاخ رياست جمهوري به دفتر نخست وزيري منتقل خواهد شد تا كار خود را در سمت جديدش به عنوان رئيس مركز اطلاعات و حمايت از تصميم گيري ها آغاز و همچنين از روزهاي باقي مانده تا تصدي سمت جديد براي خط مشي كلي كتاب خاطراتش در باره عملكرد هفت ماهه محمد مرسي ،رييس جمهوري مصر، پس از انتخابات از جمله چگونگي رويارويي وي با ژنرال هاي قدرتمند ارتش استفاده كند.

به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، ماموريت سخنگوي سابق نهاد رياست جمهوري در مركز اطلاعات و حمايت از تصميم گيري ها در اول ماه مارس به طور رسمي آغاز خواهد شد و اين درحالي است كه حدس و گمان ها و جدل هاي رسانه اي و رسمي درباره عللي كه باعث شد تا ياسر علي تنها بعد از هفت ماه از تصدي سمت سخنگوي نهاد رياست جمهوري از اين سمت كنار رود، درجريان است.
در حالي كه براساس اطلاعات رسيده از كاخ رياست جمهوري، اين سمت را خود ياسر علي به اختيار خودش انتخاب كرده است و رفتن وي مقدمه اي براي ساختار سازي فراگير هيئت هاي كمك كننده به رئيس جمهور در داخل كاخ رياست جمهوري – درپي حوادث اخير ـ است، منابع ديگر خاطرنشان مي كنند كه علت رفتن ياسر علي به خاطر به حاشيه راندن او بوده است.
اين درحالي است كه ياسر علي و تعدادي از رهبران اخوان المسلمين مدعی شده اند كه كنار رفتن سخنگوي سابق از سمتش بنا به تمايل شخصي او به منظور دوري از درگيري مستقيم با رسانه ها بوده است.
تمايل ياسر علي براي داشتن آرامش و دوري از درگيري باعث شد تا از روزهاي باقي مانده تا تصدي رسمي پست رئيس مركز اطلاعات و حمايت از تصميم گيري دفتر نخست وزيري براي تدوين خط مشي كلي كتاب خود استفاده كند كه اين كتاب دربردارنده جزئيات همراهي او با محمد مرسي رييس جمهور مصر، در مبارزه انتخاباتي و مسائل پشت پرده هفت ماهي است كه دركاخ رياست جمهوري سپري كرده است.
ياسر علي به توصيه دوستان و نزديكانش در گروه اخوان المسلمين به فكر تدوين خط مشي كلي كتاب خاطراتش افتاد تا اين گروه از طريق شهادت فردي - كه از مسائل پشت پرده در كاخ رياست جمهوري آگاه بود- از عملكرد رئيس جمهور حمايت كند، دستاوردهاي هفت ماه گذشته اش را برجسته نمايد و برخي سخنان مطرح شده درخصوص وجود بي نظمي و بي مديريتي در نهاد رياست جمهوري را رد كند و تصويري مغاير از رسانه هاي گروهي ارايه كند كه از عملكرد نهاد رياست جمهوري ارايه مي دهند. به زبان دیگر یاسر علی وظیفه دارد تا مرسی و اخوان را تطهیر کند.
درهمين راستا، پيش بيني مي شود كه خاطرات ياسر علي حاوي مطالب زيادي باشد كه جزئياتي را مطرح كند كه براي اولين بار درباره طرح محمد مرسي در سرنگون كردن سپهبد محمدحسين طنطاوي وزير دفاع و فرمانده نيروهاي مسلح وقت مصر، و سرتيپ سامي عنان منتشر مي شود.
پيش بيني مي شود خاطرات ياسر علي حاوي شهادت او به عنوان فرد هميشه حاضر در كاخ رياست جمهوري درباره لحظات حساس تعيين سرلشكر عبدالفتاح السيسي و بركناري طنطاوي باشد و اين داستاني است كه جزئيات آن با اقدام محمد مرسي در تقريبا حبس طنطاوي و سامي عنان در داخل يكي از دفاتر خود آغاز مي شود به گونه اي كه آنها در اين دفتر براي ملاقات مهم با رئيس جمهور منتظر مي مانند و همزمان رئيس جمهور در دفتر ديگر خود شاهد سوگند سرلشكر عبدالفتاح السيسي به عنوان وزير دفاع به جاي طنطاوي است و وقتي سوگند السيسي تمام مي شود رئيس جمهور از او مي خواهد كه در سريعترين زمان ممكن به دفترش رفته و كارش را آغاز كند.
سپس محمد مرسی به دفتر خود كه طنطاوي و عنان در آن هستند مي رود و سخنان كوتاهي با آنها درباره مشروعيت سياسي و ضرورت احترام به صندوق هاي انتخابات و نقش آن در محافظت از روند دموكراسي و احترام به گزينه هاي ملت مطرح كرد و به آنها گفت كه از خدمات آنها بي نياز است و السيسي را تعيين كرده است كه اين خبر باعث شد كه ناگهان طنطاوي با خشم از جايش بلند شود و رئيس جمهور نيز با دستش روي ميز كوبيد و به طنطاوي و عنان گفت كه اگر هرگونه تحرك نامناسبي از سوي آنها عليه تصميماتش صورت گيرد، همه اقدامات لازم را براي محاكمه آنها همانطور كه -مردم حاضر در ميدان ها مي خواهند- اتحاذ خواهد كرد و در اين هنگام عنان براي آرام كردن طنطاوي و رئيس جمهور وارد عمل شد و رئيس جمهور بار ديگر درباره مشروعيت خود و تصمیمش سخن گفت و با آنها درباره ترسيم يك سناريوي شرافتمندانه سخن گفت كه براساس آن از آنها تكريم شود.
مساله ای که پس از مدتی با دادن مدال درجه یک به طنطاوی و برخی از ژنرال های بازنشسته ارتش صورت عمل به خود گرفت.
 

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها