بحريني ها از خواسته هاي خود دست برنمی دارند

بحريني ها از خواسته هاي خود دست برنمی دارند
شنبه 5 اسفند 1391 - 16:59

نماينده سابق جمعيت اسلامي وفاق ملي در پارلمان بحرين تاكيد كرد كه ملت بحرين با فداكاري ها و جانفشاني هاي زياد ثابت كرده كه هرگز از خواسته هاي قانوني خود صرف نظر نخواهد كرد.

جواد فيروز، روز شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: هيچ شخص، گروه يا نخبه اي نمي تواند خواسته هاي ملت بحرين را ناديده بگيرد و هيچ گروهي نمي تواند خود را تنها نماينده قانوني ملت در ميز مذاكرات بداند.
وي با اشاره به اين كه گفت وگو بايد از طريق كميته اي بي طرف برگزار شود كه بر روند مذاكرات نظارت داشته باشد، افزود:  نمايندگان دولت در مذاکرات، مستقل نيستند و نمي توان ادارۀ روند مذاكرات را به طرفي واگذار كرد كه به حقوق ملت تجاوز كرده است و در گفتگو جدي نيست و تمايلي به اصلاحات ندارد.
فيروز معتقد است که باید به گروه هاي سياسي اجازه داده شود تا در هر گفت وگو يا ديدار (به شرط پايبندي به اصول ثابت و ناديده نگرفتن مردم بحرين و وجود ضمانت اجرايي)، در چارچوب سياسي فعاليت داشته باشند.
نماينده سابق جمعيت اسلامي وفاق ملي در پارلمان بحرين تصريح كرد: رژيم بحرين عادت دارد هر از گاهي "مانور" مذاکرات بدهد و اين نشان مي دهد كه اين رژيم نه در گفت وگو و نه در پذيرش راه حل سياسي جدي نيست و همواره قصد دارد با راه حل امنيتي، بحران را تشديد كند و وقایع اخير از جمله شهادت جوان بحريني محمود الجزيري دليل روشني بر صحت اين ادعا است.
وي گفت: ملت بحرين راه خود را شناخته است و به اين راه ادامه مي دهد و در راه رسیدن به آزادي، به اتفاقاتي كه ممكن است برايش بيفتد، اهميت نمي دهد.
فيروز با ابراز اميدواري درباره این که مخالفان در مورد قصاص قاتلان مردم اتفاق نظر پیدا کنند، افزود: مخالفان به راه حل سياسي از طريق اصلاح ريشه اي امور و گفت وگوي جدي اعتقاد دارند و بر تحقق خواسته هاي ملت با شيوه ها و تاكتيك هاي سياسي مختلف تاكيد مي كنند.
وي با اشاره به اعمال فشار سازمان هاي حقوق بشر و بين المللي بر رژيم بحرين ، اظهار داشت: ميان گروه هاي سياسي بحريني هماهنگي و همكاري وجود دارد.
نماينده سابق جمعيت اسلامي وفاق ملي در پارلمان بحرين، از ملت اين كشور خواست به انقلاب خود ادامه دهند، چرا كه حضور گسترده و جدي ملت در صحنه شرط اصلي پيروزي انقلاب و تحقق خواسته هاي آنان است.
فيروز تاكيد كرد رژيم بحرين تاكنون به هيچ يك از وعده هاي خود و توصيه هاي شريف بسيوني رييس كميته حقيقت ياب بحرين، يا توصيه هاي ژنو عمل نكرده است.
وي گفت: دولتي كه دستانش به خون شهدا آلوده است، نمي تواند باقي بماند و دل خوش كردن به آن يا تماس با آن در اين شرايط منطقي نيست.
-22-13:50
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها