مقام فلسطینی:

کمیته حقیقت یاب به زندان های اسرائیل سرکشی کند

کمیته حقیقت یاب به زندان های اسرائیل سرکشی کند
يکشنبه 6 اسفند 1391 - 19:50

رام الله، (العالم) - عضو کمیته عالی پیگیری امور اسرای فلسطین، ضمن دعوت از سازمان های بین المللی برای مسؤولیت پذیری در قبال مساله فلسطین، خواستار اعزام کمیته حقیقت یاب با اختیارات تام برای اطلاع از وضعیت اسرای فلسطینی شد.

"عصام بکر" یک شنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم، با اشاره به شهادت "عرفات جرادات" در زندان های رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: این اقدام صهیونیست ها جنایت جدیدی است که در یکی از زندان های صهیونیست ها به وقوع پیوسته و به لیست سیاه جنایات بی شرمانه رژیم اشغالگر قدس در حق ملت فلسطین افزوده می شود.
وی افزود: بر اساس اخباری که تا این لحظه دریافت کرده ایم، جرادات در پی عارضه قلبی که در حین بازجویی عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی درزندان "مجدو" بر وی عارض کردند به شهادت رسیده است.
بکر با اشاره به این که عوامل رژیم صهیونیستی این اسیر فلسطینی را در سن 30 سالگی به شهادت رساندند، اظهار داشت: ما رژیم اشغالگر قدس را مسوول کامل پیامدهای احتمالی شهادت جرادات اعلام می کنیم.
عضو کمیته عالی پیگیری امور اسرای فلسطین با اشاره به اعتصاب غذای "سامر العیساوی" و سایر اسرایی که در زندان های رژیم صهیونیستی در پی اعتصاب غذا در حال مرگ هستند، گفت: تا زمانی که رژیم صهیونیستی بر مواضع خود اصرار دارد و تمام معاهدات بین المللی را زیر پا می گذارد باید مسوولیت کامل شهادت جرادات و سایر اسرای فلسطینی بخصوص اعتصاب کنندگان را نیز بپذیرد.
وی افزود: ما پیش از این و در شهادت اسیر "لبادی" که قربانی قصور عمدی عوامل پزشکی در ادارۀ زندانها شد از هیأت های بین المللی و موسسات حقوقی خواستیم تا برای کسب اعتبار از دست رفته شان کمیته های حقیقت یاب با اختیارات تام به زندان های رژیم صهیونیستی بفرستند واکنون نیز یک بار دیگر این درخواست را تکرار می کنیم.
بکر در ادامه ضمن اشاره به جوخه های مرگ که هر روز با حمله به زندان های رژیم اسراییل انواع و اقسام شکنجه را بر اسرای فلسطینی روا می دارند، خواستار توجه سازمان های بین المللی برای عمل به وظایف قانونی شان شد.
وی همچنین وجود مواضع رسمی فلسطین بعد از ارتقای آن در سازمان ملل متحد به عنوان کشور ناظر غیرعضو را خواستار شد تا بتوان از این طریق جامعه جهانی را به محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه این رژیم وادار کرد.
AM - 23 - 20:44

پربیننده ترین خبرها