هشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستان

هشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستان
سه شنبه 8 اسفند 1391 - 14:31

این دور از مذاکرات با پیشنهاد ایران در قزاقستان برگزار شد

تصاویر بیشتر

هشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستانهشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستانهشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستانهشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستانهشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستانهشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستانهشتیمن دور مذاکرات ایران و 1+5 در قزافستان
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها