واکنش جمعیت وفاق بحرین به احضار عزادران حسینی

واکنش جمعیت وفاق بحرین به احضار عزادران حسینی
جمعه 17 آبان 1392 - 09:52

العالم - جمعيت ملي- اسلامي الوفاق بحرین در بیانیه ای، احضار شهروندان این کشور از سوی دستگاه های امنیتی رژیم آل خلیفه را به دلیل عزاداری برای امام حسین (ع) و خاندان مطهرش، اقدامی طایفی و خطرناک توصیف کرد.

 به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، در این بیانیه تاکید شده است: شهروندان بحرینی به علت نصب پرچم و نمادهاي مربوط به عاشورا حسینی بر بام منازلشان با اقدام طايفه ای خطرناك و عبور آشكار از قانون رژیم آل خلیفه مواجه شده اند، اقدامی که به طور آشكارا ناديده گرفتن آزادي هاي ديني، شخصي و عقيده اي و در جهت انتقام از ملتي است كه خواهان آزادي، دمكراسي و پايان دادن به استبداد است.
سایت جمعیت "وفاق" بحرین با انتشار این بیاینه تأکید کرد: احضار شهروندان به مراكز پليس به علت اينكه پرچم هاي سياه بر بام منازلشان نصب كرده اند و حمله چند روز پيش نيروهاي امنیتی به نمادها و پرچم هاي عاشورايي و سركوب دسته هاي ديني و عزاداران حسینی در منطقه معامير، نشان دهنده رويكرد سركوبگرانه آن رژیم است كه عقايد شهروندان را هدف قرار داده و آزادي شخصي آنها را سلب کرده است.

در این بیانیه تاکید شده است: حکومت آل خلیفه در حالي به پرچم هاي عزاداري حمله مي كند كه مضامين آن عليه هيچ مذهب يا طايفه اي  نيست، بلكه در آنها بر وحدت و همبستگي بين همه گروه هاي جامعه تاكيد شده است.
وفاق می افزاید: هيچ توجيهي براي جلوگيري از آزادي هاي ديني و شخصي شهروندان بحرینی وجود ندارد و نصب پرچم هاي عزاداري بر بام منازل شهروندان بحرینی نشان دهنده اعتقادات دینی آنهاست، از اين رو، اقدام وزارت كشور در احضار شهروندان در اين خصوص اين شبهه را ايجاد كرده كه حکومت بحرین مناسبت هاي ديني را به عمد هدف قرار می دهد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: تاريخ بحرين سرشار از داستان همزيستي و همبستگي بين ساكنان آن طي صدها سال گذشته بين طايفه هاي مختلف با گرايش هاي گوناگون است و تاريخ با اقدام حاكميت در هدف قرار دادن آزادي هاي ديني و شخصي شهروندان باز نمي ايستد.
وفاق همچنين اقدامات غير قانوني رژیم آل خلیفه را در اين خصوص محکوم و خواستار توقف تجاوزاتي شد كه تلاش مي شود جنبه قانوني به آن داده شود در حالي كه بسيار با قانون فاصله دارد.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: قانون درست اين است كه آزادي ها و مراسم هاي ديني مردم به رسميت شناخته شود نه اينكه آنها را مصادره كنند و با استفاده از زور از شهروندان انتقام بگیرند و آنها را با انواع ابزارهای ظالمانه به علت مواضع شان در مخالفت با ديكتاتوري و درخواست براي رسيدن به دمكراسي واقعي كه مردم منبع قدرت باشند، مجازات كنند.
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها