زبان فرانسه عامل عقب ماندگی دانشگاه های مغرب

زبان فرانسه عامل عقب ماندگی دانشگاه های مغرب
سه شنبه 1 بهمن 1392 - 20:07

العالم - استاد مطالعات زبانشناسی دانشگاه قطر گفت: علت عقب افتادگی علمی دانشگاه های مغرب وابستگی زبانی آن ها به فرانسه است.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم دکتر رشید بلحبیب افزود: سقوط نخستین دانشگاه مغرب به رده  2 هزار و 904 دنیا نشان دهنده وضعیت نابسامان دانشگاه های این کشور و ورشکستگی و سهم نازل آن ها در عرصه علمی و آموزشی دنیا است.

استاد دانشگاه قطر در مقاله ای با استناد به آمارها و داده های علمی، علت وضعیت نابسامان دانشگاه های مغرب را وابستگی زبانی این دانشگاه ها به فرانسه دانست.

این استاد زبانشانی خاطر نشان کرد: زبان مورد استفاده در عرصه آموزشی و پژوهشی و اداره دانشگاه های مغرب فرانسوی است؛ در حالی که این زبان در کشورهای مادر (فرانسوی زبان) کهنه شده و توان همراهی با علم روز دنیا را ندارد.

به ادعای این استاد دانشگاه، زبان فرانسوی در آزمایشگاه های پیشرفته فرانسه و بیشتر نشریات این کشور نیز کاربرد ندارد.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها