تأکید عضو ارشد فتح بر اهمیت روز جهانی قدس

تأکید عضو ارشد فتح بر اهمیت روز جهانی قدس
شنبه 13 تير 1394 - 15:20

عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، استفاده از فرصت روز جهانی قدس برای حمایت از قدس در قبال خطرها را خواستار شد.

"سلطان ابوالعینین" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، خواهان استفاده از فرصت روز جهانی قدس برای حمایت جهانی از قدس در قبال خطرهایی است که آن را فراگرفته اند.

وی در گفت وگوی اختصاصی با شبکه العالم تأکید کرد: با توجه به نزدیک شدن مناسبت روز جهانی قدس، باید این روز را عملا در جهت حمایت از این شهر مقدس به کار گیریم.

ابوالعینین ابراز امیدواری کرد که مراسم روز قدس، هم از نظر شمار حاضران و هم از نظر چگونگی حمایت از این شهر مقدس در برابر فرایند یهودی سازی آن، به روزی ویژه تبدیل شود.

از سوی دیگر، محمود الزهار از رهبران جنبش حماس در گفت وگوی اختصاصی با شبکه العالم خاطر نشان کرد: قدس، سرزمینی مقدس است که جز حرمین شریفین در مکه و مدینه، حرم دیگری مقدس تر از آن نیست.

وی افزود: بنابراین این حرم، از قداست جهانی برای همه مسلمانان برخوردار است. اما متاسفانه این مقدسات تباه شد و علت آن، بر باد رفتن اصول ثابت امت، بود که دانسته و ندانسته آن ها را از دست دادیم.

محمود الزهار اظهار داشت: در حال حاضر "اسرائیل" متعرض ما شده است اما ما سرگرم این مساله ایم که هر یک از ما مدعی است فقط ما مقاومت مردمی هستیم.

"مصطفی البرغوثی" دبیرکل تشکل ابتکار ملی فلسطینی نیز بر اهمیت پشتیبانی از قدس به عنوان اولویت اول مسائل جهان اسلام تاکید کرد.

البرغوثی در گفت وگوی اختصاصی با شبکه العالم اظهار داشت: قدس، تنها متعلق به فلسطینی ها نیست، بلکه به تمام منطقه عربی و جهان اسلام نیز مربوط است.

وی تاکید کرد: اگر "اسرائیل" در چیرگی کامل بر فلسطینی ها و یهودی سازی قدس توفیق یابد، بر تمام منطقه مسلط خواهد شد و این چالشی است که با آن مواجه هستیم. بنابراین هم از نظر تاریخی، هم از نظر تمدنی، هم از نظر مردمی هم از نظر فلسطینی و هم از نظر ملی، به هیچ وجه حق نداریم در قبال قدس کوتاه بیاییم زیرا در آن صورت، آیندۀ خود را تغییر خواهیم داد.

26

پربیننده ترین خبرها