جنگ سرد در اردوگاه "عین الحلوه "

چهارشنبه 4 شهريور 1394 - 14:15

اردوگاه " عین الحلوه " پس از درگیری عناصر جنبش فتح و گروه سلفی جند الشام بار دیگر شاهد درگیریهای جدیدی بود.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، بازداشت احمد الاسیر مبلغ سلفی افراطی لبنانی از جمله عوامل برهم خوردن وضعیت اردوگاه عین الحلوه است؛ چرا که الاسیر نزدیک به  گروههایی است که ارتش لبنان را در مناطق زیادی هدف قرار دادند.

هنوز درگیریهای اردوگاه عین الحلوه واقع در جنوب لبنان به پایان نرسیده بود که  درگیریهای شدیدتری آغاز شد. از سوی دیگر تلاش عناصرمرتبط با جند الشام برای بازداشت  ابو اشرف العرموشی مسؤول امنیتی جنبش فتح مرحله دیگری از ناامنی ها را در این اردوگاه رقم زد.

علاوه برعوامل منطقه ای و داخلی که سالیان طولانی در اوضاع بحرانی این اردوگاه نقش ایفا می کرد، این مساله موجب انفجار وضعیت میان دو طرف شد و بدین ترتیب خیابانها و منازل اردوگاه به صحنه نبردی تبدیل شد که صدای گلوله از هر طرف ان به گوش می رسد .

ناظران این حوادث را با جنگ سرد گروههای تندرو و عناصر جنبش فتح به ویژه برای تسلط بر اردوگاه مرتبط می دانند ، جنگی که با ترور طلال الاردنی فرمانده گردان شهدای شتیلا شدت یافت و تلاش برای ترور العرموشی را به دنبال داشت .
بازداشت الاسیر از اسامی حامیان اقدامات تروریستی وی به ویژه حوادث عبرا  علیه ارتش لبنان در شهر صیدا پرده برداشت.
وخامت اوضاع اردوگاه عین الحلوه؛ محل پنهان شدن الاسیر وبرخی از  هواداران وی واکنشی به بازداشت وی بود ، به ویژه اینکه پس از بازداشت وی ، هشدارهایی درباره  تشدید حوادث و اخلال در امنیت صادرشد.

بنابراین به گفته کارشناسان امکان دارد حوادث اردوگاه در آینده ای نزدیک به شکل گسترده ای سرنوشت این گروهها را تحت الشعاع قرار دهد.

پربیننده ترین خبرها