بحرین در تب تظاهرات حمایت از عیسی قاسم+عکس

بحرین در تب تظاهرات حمایت از عیسی قاسم+عکس
چهارشنبه 23 تير 1395 - 20:23

شهرها ومناطق مختلف بحرین برای اعلام همبستگی با تحصن کنندگان میدان "الفداء" که برای شکستن محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، برگزار شده است؛ صحنه تظاهرات بود.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، تحصن بحرینی ها مقابل خانه عالم بزرگ آیت الله عیسی قاسم، در منطقه الدراز همچنان ادامه دارد.
مردم بحرین پس از تعدی حکومت آل خلیفه به آیت الله عیسی قاسم و تصمیم به لغو تابعیت وی، در مناسبت های مختلف همواره با برگزاری تظاهرات، از  تحصن کنندگان در مقابل منزل این عالم دینی و رهبر شیعیان این کشور، حمایت کرده و با آنان اعلام همبستگی می کنند.

در همین حال بنابر اعلام ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه، مردم بحرین روز دوشنبه 21 تیرماه (11 ژوییه 2016 ) در دو منطقه ابوصیبع و الشاخوره برای اعلام همبستگی با تحصن کنندگان مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم دست به تظاهرات زدند.

ساکنان این دو منطقه تظاهرات خود را برای حمایت از تظاهرکنندگان میدان "الفداء" و یاری آیت الله عیسی قاسم برگزار کردند.
تظاهرکنندگان که عکس های آیت الله عیسی قاسم را در دست داشتند اقدامات طایفه ای و ظلم و ستم های حکومت آل خلیفه را محکوم کردند.
منطقه المصلی نیز بار دیگر روز دوشنبه شاهد برگزاری تظاهرات ساکنان این منطقه برای حمایت از تحصن گنندگان در برابر منزل آیت الله عیسی قاسم بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که عکسهای آیت الله عیسی قاسم را با خود داشتند، شعارهایی در حمایت و یاری این عالم دینی سر دادند.
تظاهرکنندگان جنایت های حکومت آل خلیفه و سیاست اذیت و آزارهای طایفه ای و فرقه ای حکومت بحرین را محکوم کردند.

مقامات حکومت آل خلیفه روز دوشنبه 31 خرداد ماه 1395 (20 ژوئن 2016 ) از تصمیم خود مبنی بر لغو تابعیت آیت الله عیسی احمد قاسم که بزرگترین پایگاه مردمی را در کشور دارد، خبر دادند.
این خبر اعتراض های مردمی گسترده ای را در سراسر بحرین به دنبال داشته که همچنان ادامه دارد و همگی خواهان لغو این تصمیم هستند.

مردم بحرین، از ظلم و ستم دولت، اعمال محدودیت برای آزادی شهروندان، تجاوز به حقوق مردم ازجمله لغو تابعیت شهروندان یا تبعید اجباری آنان از وطنشان به جرم شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مخالف با حکومت، به ستوه آمده اند، نهادهای قضایی نیز برای خاموش کردن شعله های انقلاب و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی که از فوریه 2011 روشن شده است، برای شهروندان و رهبران مخالف احکام ظالمانه ای صادر می کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها