نخستین قربانیان بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی

نخستین قربانیان بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی
شنبه 22 آبان 1395 - 19:24

آمار و ارقام مراکز مطالعات اقتصادی رژیم صهیونیستی، حاکی از تاثیرپذیری بخش‌های مختلف اسرائیل از تبعات بحران اقتصادی حاکم بر آن است.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، گزارشگر شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: گزارش های رسمی حاکی از کمک رسانی به قشرهای ضعیف و حمایت از آنان در شرایط بحران اقتصادی است، اما واقعیت در جامعه با این توصیف های زیبا و انسان دوستانه مغایرت دارد.
گزارشگر رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد که نگرش خوشبینانه ای در خصوص اوضاع معیشتی قشرهای ضعیف در "اسراییل" در آینده نزدیک وجود ندارد. وی از چالش های بحران اقتصادی و اولین تبعات آن برای بازنشستگان در آینده نزدیک خبر داد. از دیدگاه وی، راهکار دولت برای رویارویی با این چالشها کافی نیست.
گزارشگر صهیونیست گفت: "ممکن است در آینده دولت اسرائیل اعلام کند که قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست."
عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی نهاد بازرسی دولت این رژیم را خشمگین کرده است. ارتش این رژیم در زمینه حقوق بازنشستگان در قبال وزارت داریی و دولت پنهان کاری می کند و با خودداری از انتشار اطلاعات آنان، مانند یک دولت مستقل رفتار می کند.
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به این مساله خاطرنشان کرد که برخی قشرها در این رژیم از مزایای حقوق بازنشستگی دولتی محروم شدند. این افراد مبالغی به شرکتهای تامین اجتماعی پرداخت می کنند در حالی که از مزایا و سقف حقوق بازنشتگی خود در آینده اطلاعی ندارند.

211

پربیننده ترین خبرها