تصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیا

تصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیا
سه شنبه 9 آذر 1395 - 18:10

بر اثر سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی در کلمبیا، ۷۶ نفر کشته شدند. در بین سرنشینان این هواپیما ۲۲ خبرنگار نیز بودند که مرگ۲۱ تن از آنها تایید شده است.

تصاویر بیشتر

تصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیاتصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیا
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها