تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان
شنبه 13 آذر 1395 - 17:21

امید جهانتیغ که شغلش کارگری است صاحب چهار قلو شده است. وی به همراه همسر و چهارقلوها(سیمین،ثمین،نگین و محمد امین) در یک اتاقک به همراه خانواده پدریش زندگی می‌کنند. برای نگهداری از این چهارقلوها تمام خانواده تلاش می‌کنند اما مادر چهارقلوها، از کمبود هزینه برای خرید پوشاک و شیر خشک می‌گوید.

تصاویر بیشتر

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستانتولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها