مراسم رقص روی آتش!

مراسم رقص روی آتش!
شنبه 20 آذر 1395 - 17:46

مردان طی مراسمی بر روی زغال‌های گداخته و نیم‌سوز و به منظور کسب محصول بیشتر رقصی آیینی را اجرا می‌کنند.

تصاویر بیشتر

مراسم رقص روی آتش!مراسم رقص روی آتش!مراسم رقص روی آتش!مراسم رقص روی آتش!مراسم رقص روی آتش!مراسم رقص روی آتش!مراسم رقص روی آتش!
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها