مسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویر

مسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویر
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 - 19:21

در روز نخست رقابتهای دومیدانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که صبح امروزسه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه در ورزشگاه المپیک باکو برگزار شد.

احسان حدادی در پرتاب دیسک به مدال نقره دست یافت و جاوید احسانی شکیب در پرتاب وزنه معلولان نایب قهرمان شد. همچنین حسن تفتیان و فرزانه فصیحی به نیمه نهایی دوی صد متر راه یافتند.

تصاویر بیشتر

مسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویرمسابقات دومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها