مسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویر

مسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویر
سه شنبه 23 خرداد 1396 - 11:03

مسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح جهت اعزام به مسابقات ارتش های جهان (سیزم ) در کشور آلمان به میزبانی تیپ ۶۵ نیرو مخصوص ارتش و با شرکت تیم هایی از نیروی انتظامی ، ارتش ، سپاه و بسیج در مردآباد کرج برگزار شد.

این مسابقات در رده نیروهای مسلح بترتیب ۱- تیم الف تیپ ۶۵ نوهد۲- تیم ۵۵ هوابرد شیراز۳- تیم ب تیپ ۶۵ نوهد ۴- تیم نوپو ناجا۵- تیم سپاه پاسداران ۶- تیم نهاجا به ترتیب در مقامهای فوق قرار گرفتند.

تصاویر بیشتر

مسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویرمسابقات انتخابی هدف زنی نیروهای مسلح - البرز | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها