کودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتور

کودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتور
يکشنبه 11 تير 1396 - 16:05

ملک سلمان بن عبدالعزیز در کودتایی نرم محمد بن نایف ولی عهد خود را از تمامی مناصب خود برکنار و محمد بن سلمان را ولی‌عهد و جانشین خود کرد.

تصاویر بیشتر

کودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتورکودتای آرام در آل‌سعود !!! | کاریکاتور
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها