يک فعال سياسي:

گفت وگوهاي بحرين شکست خورده است

گفت وگوهاي بحرين شکست خورده است
دوشنبه 27 تير 1390 - 05:36

فعال سياسي بحريني با اشاره به کناره گيري جمعيت وفاق اسلامي از گفت وگوها خاطرنشان کرد: طرح آل خليفه در زمينه گفت وگو شکست خورده است، زيرا اکثريت شرکت کنندگان در آن فقط حاميان و طرفداران رژيم هستند.

علي الفرج دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: جمعيت وفاق از ابتدا موضع خود را درباره کنفرانس گفت وگو اعلام و تاکيد کرده بود که اين شيوه گفت وگو به راه حل سياسي منجر نخواهد شد.

وي افزود: رهبران وفاق اعلام کرده اند؛ اگر چه گفت وگوها ظاهرا از چندين روز قبل آغاز شده ، اما هنوز در عمل چنين مساله اي محقق نشده است بنابراين موضع جمعیت وفاق واضح و روشن است.

علی الفرج خاطرنشان کرد: وفاق اينگونه گفت وگوهاي نمایشی را بي فايده مي داند به ويژه اينکه اکثر شرکت کنندگان در آن طرفداران رژیم بوده و مخالفان در اين نشست در اقليت هستند.
این فعال سياسي بحريني خاطرنشان کرد: در اين گفت وگوها همچنين گروه هاي مهم جامعه و مهم ترين آنها يعني جوانان 14 فوريه نماينده اي ندارند از سوي ديگر شرايط کنوني و ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژيم حاکم زمينه هر گونه گفت وگوي واقعي و شفاف را از بين برده است.
علی الفرج اظهار داشت: مشارکت جمعيت وفاق در اين گفت وگو ممکن است با هدف جلوگيري از اقدامات سرکوبگرانه دستگاه حاکميت و ممانعت از زنداني شدن همه شخصيت هاي اين جمعيت صورت گرفته است به ويژه اين که بسياري از اعضاي آن پشت ميله هاي زندان هستند.
وی درباره احتمال تغيير سياست رژیم آل خلیفه با خروج جمعيت وفاق از گفت وگو ، تصريح کرد: با خارج شدن يا خارج نشدن جمعيت وفاق از گفت وگو اوضاع کشور و سياست سرکوبگرانه رژيم آل خليفه تغيير نخواهد کرد.
وي افزود: اگر رژیم آل خلیفه در رسيدن به راه حل سياسي جدي بود سازوکار صحيحي براي نشست هاي گفت وگو به منظور يافتن راه حل دراز مدتي که به صلح داخلي در کشور و پايان بحران منجر شود ، تدوين مي کرد.
الفرج گفت: راه هاي ديگري نيز وجود دارد که حاکميت مي تواند درپيش بگيرد و مستقيم يا با واسطه مذاکره کند اما اکنون اکثر شخصيت هاي مخالف در زندان به سر مي برند و در چنين شرايطي گفت وگو با شخصيت هاي مخالف امکان پذير نيست.
وي با بيان اين که رژیم آل خلیفه تاکنون در گفت وگوها جدي نبوده است؛ تصريح کرد: علايمي وجود ندارد که نشان دهد حاکميت به گفت وگوي واقعي اعتقاد دارد بلکه با فريبکاري سياسي همواره در تلاش براي کاهش فشار خارجي است.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها