شاعر بحرینی افشا کرد ؛

شکنجه سازماندهي شده در زندان هاي بحرين

شکنجه سازماندهي شده در زندان هاي بحرين
چهارشنبه 29 تير 1390 - 15:15

آيات القرمزي شاعر و فعال سياسي بحريني با تأکيد برغيرقانوني بودن روند دستگيري و بازجويي خودش افرادي از خاندان آل خليفه را به سازمان دهي و دست داشتن در شکنجه زندانيان متهم کرد.

این شاعربحرینی روز چهارشنبه در دومين گفت و گو با شبکه خبري العالم پس از آزادي مجدد اظهار داشت: دستگيري ها در چارچوب آنچه از آن به عنوان حفظ امنيت دولت و براساس يک قانون مورد اختلاف و بدنام انجام مي گيرد.

وي در باره نحوه دستگيري مجدد گفت : نيروهاي امنيتي شبانه بدون داشتن حکم بازداشت علاوه بر تخريب و آسيب رساندن به اثاثيه منزل مرا دستگير کردند.

وي افزود: همه اين اقدامات در چارچوب عدم رعايت قانون و قانون شکني نيروهاي نظام انجام گرفته است.

قرمزي همچنين به استفاده نيروهاي آل خليفه از انواع روش هاي شکنجه جسمي و روحي عليه وي و ساير زندانيان در زندانهاي بحرين اشاره و تأکيد کرد: معمول ترين روش هاي شکنجه در زندانهاي آل خليفه ضرب و شتم و شوک الکتريکي است.

وي تاکيد کرد که در زندان هاي بحرين شيوه هايي براي شکنجه اتخاذ مي شود که بر خلاف همه قوانين مندرج در معاهدات حقوق بشر بين المللي است به طوري که شماري از زندانيان از شدت شکنجه هايي که بر آن ها اعمال شد ، در زندان جان سپردند.


وي با اشاره به اينکه شکنجه ها در زندان هاي بحرين گسترده است افزود : در باره اطلاع دولت از شکنجه ها و نظارت رسمي بر آن شکي وجود ندارد ؛ تاجايي که برخي اعضاي خانواده حاکم نيز شخصا در شکنجه بازداشت شدگان مشارکت مي کنند.

وي با اشاره به اينکه هرگونه تحقيق بي طرف در باره شکنجه در زندان هاي بحرين رژيم آل خليفه را رسوا خواهد کرد ، افزود :  مسوولان بحريني تن به تحقيق در اين باره نخواهند داد ؛ چرا که نتايج آن پرده از اقدامات گسترده سرکوب و ظلم عليه ملت بحرين بر مي دارد.

پربیننده ترین خبرها