بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎

بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
سه شنبه 27 تير 1396 - 17:43

در سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به جزیره هندورابی، بندرگاه و فرودگاه این جزیره به بهره برداری رسید.

تصاویر بیشتر

بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
بهره برداری از بندرگاه و فرودگاه جزیره هندورابی‎
دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها