تحصن معترضان طرح ترامپ در سنا

شنبه 7 مرداد 1396 - 10:55
تحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سناتحصن معترضان طرح ترامپ در سنا

طرح درمانی ترامپ برای جایگزینی اوباماکر در حالی ساعاتی قبل در سنا به رای گذاشته شد که شماری از معترضان خود را به ساختمان سنا رسانده و در ان متحصن شدند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها