12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر

12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر
پنج‌شنبه 12 مرداد 1396 - 13:24

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین و بررسی نهایی این قانون با شرکت گسترده مردم برگزار شد. این مجلس با انتخاب 75 نماینده در 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

تصاویر بیشتر

12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر12 مرداد 1358 - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها