رئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شد

دوشنبه 16 مرداد 1396 - 11:14
رئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شدرئیس جمهور سابق کره با دستبند به دادگاه آورده شد

رییس جمهور سابق کره جنوبی با دستبند در جلسه دادگاه برای دفاع از خود در برابر سه اتهام رشوه خواری، سوء استفاده از قدرت و نیز نشت اسرار دولتی حضور یافت.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها