دیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویر

دیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویر
چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 10:21

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با «سلطان اف» وزیر فرهنگ، جهانگردی و ورزش قزاقستان دیدار و گفت و گو گرد.

تصاویر بیشتر

دیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویردیدار وزیران فرهنگ ایران و قزاقستان/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها