چرا عربستان می خواهد هویت تاریخی العوامیه را نابود کند؟

چرا عربستان می خواهد هویت تاریخی العوامیه را نابود کند؟
يکشنبه 22 مرداد 1396 - 11:18

روزنامه «لی اوکی دیلا گویرا» ایتالیا در گزارشی به بررسی حوادث جاری در مناطق ساحلی خلیج فارس و میراث تاریخی و فرهنگی کهنی که به دلیل جنگ در معرض خطر قرار گرفته است می پردازد. در این بین منطقه تاریخی العوامیه بیش از هر منطقه دیگری تحت فشارهای نظامی عربستان در معرض نابودی و از بین رفتن هویت تاریخی قرار گرفته است.

العالم - عربستان سعودی

به گزارش پایگاه خبری عربی 21 این روزنامه در گزارش خود می نویسد: "این روزها با حمله های نظامی آل سعودی به العوامیه اهالی این شهر شاهد نابودی تدریجی تاریخ شهر خود هستند؛ این منطقه در واقع از اهمیت تاریخی و راهبردی قابل توجهی برای عربستان برخوردار است؛ اهمیت این شهر ناشی از موقعیت جغرافیایی و تاریخی دینی و فرهنگی آن است و همین امر باعث شده است که خاندان آل سعود این منطقه را هم مثل صنعا، پایتخت یمن، آماج تاخت و تاز خود قرار دهند".

در این گزارش آمده است: منطقه العوامیه، واقع در استان القطیف در ساحل شرقی عربستان از اوایل 2017 اسیر خشم و کینه توزی آل سعود شده است. حکومت ریاض از ماه ها پیش دستور محاصره کامل این منطقه را که بسیاری آثار باستانی عربستان را در دامان خود جای داده است صادر کرده و منازل و مساجد آن را در مرکز تاریخی شهر یعنی "المصاره" ویران کرده است.

شایان ذکر است که محله تاریخی المصاره نه تنها خود از مهمترین آثار تاریخی این استان محسوب می شود بلکه معرف مجموعه قابل توجهی از شواهد تاریخی است که گواه هویت تاریخی و اصیل و اهمیت العوامیه هستند. اما امروز این شهر به دلیل حمله ها و انفجارها به طور کامل ویران شده است.

در همین راستا یک منبع رسمی وابسته به نیروهای ویژه عربستان فاش کرده است که حمله نظامی آل سعود به این شهر، 20 هزار تن از ساکنان آن را مجبور به ترک خانه های خود و خروج از شهر کرده است.

این روزنامه می نویسد آنطور که از اسناد رسمی بر می آید، ریاض می کوشد به بهانه تأمین وسایل رفاه و پیشرفت، با نابودی کامل بافت تاریخی العوامیه، بافت جدید و معماری نوین را جایگزین آن کند و برای این منظور مأموریت تغییر بافت تاریخی المصاره را بر عهده شرکت های خصوصی گذاشته است و این شرکتها نیز به رغم مخالفت و مقاومت اهالی، سرگرم ساخت منازل و پاساژهای جدید در آنجا هستند.

این روزنامه ایتالیایی در ادامه می نویسد مقامات سعودی در عمل اجرای نقشه های خود برای تغییر بافت تاریخی این منطقه را قبل از اعزام نیروهای امنیتی و آغاز تخریب منطقه، با آغاز اجرای پروژه هایی در زمینه تأمین آب و برق و انتصاب کارمندانی این بخش ها آغاز کرده بودند.

با آغاز اجرای این پروژه ها تعدادی از اهالی مجبور به ترک خانه های خود و مهاجرت به مناطق دیگر شدند. اما بقیه مردم در برابر این نقشه ایستادند و حاضر به واگذاری منازل خود برای تکیمل این پروژه ها نشدند و همین امر مقامات ریاض را بر آن داشت تا دست به محاصره منطقه و کوچ اجباری مردم بزنند. این اقدامات هنوز هم ادامه دارد.

در این گزارش آمده است البته واقعیت این است که در ورای همه این اسناد رسمی و ادعاهای دروغین انگیزه اصلی حکومت در سرکوب اقلیت شیعه ساکن این منطقه وجود دارد. در حقیقت فرآیند تخریب این منطقه – که حکومت ریاض از پنج قرن برای نابودی تمامی آثار تاریخی عربستان آغاز کرده است – چیزی از عملیات تخریب و ویرانگری که گروه های تروریستی در عراق و عربستان طی سالهای گذشته اجرا کرده اند، کم ندارد.

به این ترتیب هدف از این همه تخریب و ویرانگری، زدودن هویت تاریخی این منطقه و کوچاندن ساکنان اصلی آن و دور کردن انها از هویت تاریخی شان است. در این بین در حالی که ریاض مدعی مدرنیته است گروه های افراطی، دین را به عنوان ابزاری برای توجیه جنایات خود به کار گرفته اند.

این روزنامه می نویسد ریاض تمام ویرانگری های خود را در العوامیه به اسم مدرنیته انجام می دهد اما در حقیقت هدف اصلی اش از قرن ها پیش سرکوب اقلیت شیعه است که از همان ابتدا در استان قطیف به خصوص العوامیه مستقر شده اند.

در این گزارش آمده است ریاض قصد دارد هر چیزی را که به هر شکل نشانی از هویت شیعیان در استان قطیف دارد اعم از تاریخی و فرهنگی را نابود کند و هدف اصلی از عملیات نظامی و تخریب این منطقه نیز همین است.

این روزنامه در ادامه می نویسد از نظر آل سعود استان قطیف به منزله غده ای است که باید ریشه کن شود؛ این استان از زمانی که آل سعود زمام امور را در این کشور به دست گرفته است، منشأ نگرانی و اضطراب آن بوده است.

این روزنامه تصریح می کند که اولین مرحله از اعتراضات شیعیان قطیف در سال 1980 عربستان را وادار به تجدید نظر در سیاست های تبعیض آمیز خود و پایان دادن به تحریم این منطقه کرد. زیرا به خوبی می دانست که محروم نگه داشتن چنین منطقه نفت خیزی آنهم در شراطی که نفت ستون فقرات اقتصاد و سیاست این کشور است کار عاقلانه ای نیست و این چنین بود که اعتراضات شیعیان این استان، ریاض را وادار کرد تا با امضای توافقنامه 1993 اقلیت شیعه را به رسمیت بشناسد. ان توافقنامه مشتمل بر برخی وعده ها به انجام اصلاحاتی در این منطقه بود. .. اما در نهایت وقوع انقلاب در چند کشور عربی و به دنبال آن تنش در خاورمیانه، با تغییر سیاست ریاض در قبال این استان طی سال های گذشته و تشدید سرکوبها و اعدام مخالفان همراه شد.

این گزارش در پایان خاطرنشان کرده است که ترس و هراس ریاض، دولتمردان عربستان را به تخریب این منطقه واداشته است چنانکه شاهد تکرار همین سناریو در صنعا هستیم و می بینیم که جنگنده های سعودی زیباترین آثار تاریخی و ساختمان های تاریخی این شهر را ویران و تاریخ آن را به نابودی کشانده است.

208

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها