انتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویر

پنج‌شنبه 26 مرداد 1396 - 13:22
انتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویرانتخابات نماینده ویژه دبیران کل احزاب ملی. تصاویر

«حسین کمالی» دبیر کل خانه کارگر روز پنجشنبه در نشست انتخاباتی دبیران کل احزاب ملی اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالی در سالن 600 نفره وزارت کشور به عنوان نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب انتخاب شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها