اسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویر

چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 18:37
اسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویراسلام آباد/آتش سوزی بزرگترین بازار محلی. تصاویر

صدها غرفه از برزگ ترین بازار محلی پایتخت پاکستان معروف به "جمعه بازار" که محل خرید مایحتاج روزانه مردم به ویژه اقشار کم درآمد است، روز چهارشنبه در آتش سوخت. آتش بیشتر به غرفه های کفش و لباس خسارت زد. این حادثه تلفات جانی نداشت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها