مسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویر

چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 18:02
مسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویرمسکو/ نمایشگاه نظامی روسیه در پارک پاتریوت. تصاویر

تصاویر برپایی نمایشگاه زرهی و سیستم های موشکی ضد سلاح روسی S-300 را در میدان نمایشگاهی در پارک پاتریوت کوبینکو در خارج از مسکو را نشان می دهند. تعداد واحد های شرکت کننده در نمایشگاه بیش از900 واحد بوده و 9000 شی به نمایش گذاشته شد .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها