تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویر

پنج‌شنبه 2 شهريور 1396 - 13:32
تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویرتودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی. تصاویر

مراسم تودیع و معارفه مسعود کرباسیان (سمت راست) و علی طیب نیا(سمت چپ) وزیران جدید و قدیم امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری (نفر وسط) در محل این وزارتخانه برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها