دیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویر

شنبه 4 شهريور 1396 - 17:08
دیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویردیدار محمد علی نجفی با مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر تهران. تصاویر

محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران امروز - شنبه - در نخستین روز کاری خود ضمن حضور در شهرداری تهران با معاونان و مدیران شهرداری و اعضاء شورای شهر دیدار کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها