مراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات

دوشنبه 6 شهريور 1396 - 13:05
مراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعاتمراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات

مراسم تکریم و معارفه محمود واعظی و محمد جواد آذری جهرمی وزیران پیشین و جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری روز دوشنبه در این وزارتخانه برگزار شد.تصویر حضور پدر شهید حججی در این مراسم را نشان می دهد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها