گزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراق

شنبه 11 شهريور 1396 - 10:17
گزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراقگزارش الجزیره از قاچاق در مرز ایران و عراق

برای چندین دهه مرز عراق و ایران به عنوان یکی از مسیرهای عمده قاچاق کالا به کشور بوده است.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها