هشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویر

پنج‌شنبه 23 شهريور 1396 - 14:28
هشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویرهشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در استان البرز + تصاویر

هشتمین جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب، قهرمانی کشور در رده cik –ECAHO (سازمان اسب عرب اروپا) در استان البرز در روز چهارشنبه برگزار شد.در این دوره از مسابقات ۱۵۰ رأس اسب شرکت کردند . تیم داوری این دوره از مسابقات همگی در زمره داوران رده A و B سازمان اسب عرب اروپا بوده و جز مهمانان خارجی این جشنواره محسوب می‌شوند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها