نمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویر

پنج‌شنبه 23 شهريور 1396 - 15:01
نمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویرنمایشگاه زنان و تولید ملی + تصاویر

یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی عصر چهارشنبه با حضور محمدعلی نجفی شهردار تهران در محل بوستان گفتگو افتتاح شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها