تصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی

شنبه 25 شهريور 1396 - 17:32
تصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالیتصاویر جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی

روز گذشته کره شمالی در آزمایش موشکی جدید خود، باز هم موشکی به سمت آب‌های شرقی یعنی جایی که جزایر ژاپن قرار دارد، شلیک کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها