چهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتی

دوشنبه 27 شهريور 1396 - 14:01
چهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتیچهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتی

چهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتی روز دوشنبه بدون حضور یکی از متهمان ردیف دوم برگزار شد. بابک زنجانی به درخواست قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان مطلع در جلسه دادگاه حاضر شد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها