مدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویر

شنبه 1 مهر 1396 - 17:05
مدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویرمدرسه شبانه روزی نابینایان امید در مشهد + تصاویر

مدرسه شبانه روزی نابینایان امید مشهد با پذیرفتن 70 دانش آموز نابینا از شهرها و استان های مجاور با شروع سال تحصیلی جدید، کار آموزش خود را آغاز کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها