امضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویر

چهارشنبه 3 آبان 1396 - 19:20
امضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویرامضای سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان + تصاویر

سند تاسیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی توسط محمد فرازمند مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه و "مارکوس لایتنر"سفیر سوئیس در تهران .عصر چهارشنبه در ساختمان شمار یک وزارت خارجه به امضا رسید.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها