آماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجف

سه شنبه 9 آبان 1396 - 15:57
آماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجفآماده سازی موکب حضرت ابوالفضل لرستان در نجف

موکب حضرت ابوالفضل لرستان در حال آماده سازی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در نجف است.

 

 

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها