دیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویر

چهارشنبه 10 آبان 1396 - 20:02
دیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویردیدار رئیس ستاد ارتش روسیه با رئیس ستادکل نیروهای مسلح + تصاویر

ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد ارتش روسیه که به تهران سفر کرده است، صبح چهارشنبه دهم آبان با حضور در محل ستادکل نیروهای مسلح و پس از انجام مراسم تشریفات استقبال رسمی با سردار سرلشکر محمد باقری رئیس در این ستاد دیدار کرد .طرفین همچنین در خصوص مسایل دو طرفه و منطقه ای با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند.
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها