انتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سینا

دوشنبه 15 آبان 1396 - 15:07
انتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سیناانتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به بیمارستان سینا

8 نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی در شهر بدره عراق روز دوشنبه برای درمان به بیمارستان سینا تهران منتقل شدند.اتوبوسی که حامل زائران ایرانی از تهران به نجف در حال حرکت بود، پس از عبور از مرز مهران در نزدیکی شهر بدره عراق واژگون شد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها