نخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویر

دوشنبه 15 آبان 1396 - 18:24
نخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویرنخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان + تصاویر

نخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی افغانستان با عنوان'نیمروز' از 12 تا 26 آبان ماه در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران دایر است.عکس از امیر رضا قصاب برزی.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها