دومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال

يکشنبه 21 آبان 1396 - 18:43
دومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتالدومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال

دومین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مصلای امام خمینی (ره) در حال برگزاری می باشد. یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از 20 تا 26 آبان در 300 غرفه و با ارائه آخرین دستاوردها در زمینه نرم افزارهای دیجیتال آموزشی، رسانه های دیجیتال، شبکه های اجتماعی و ...میزبان علاقمندان است.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها