تجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویر

دوشنبه 29 آبان 1396 - 17:08
تجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویرتجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل (ره) + تصاویر

مراسم تجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام راحل صبح امروز دوشنبه در مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها