ارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمار

سه شنبه 14 آذر 1396 - 13:48
ارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمارارایه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش در منطقه عشایر نشین چاه عمار

همزمان با روز دوم از طرح مردم یاری بزرگ محمد رسول الله ارتش در استانهای شرق و جنوب شرق کشور گروه پزشکی و درمانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش با حضور در منطقه عشایر نشین چاه عمار شهرستان سربیشه بیرجند به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر پرداختند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها