پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد

يکشنبه 26 آذر 1396 - 14:49
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد

پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد صبح امروز با سخنرانی فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها